Cyt. …”To o Ziucie powiedział A. Einstein

 „Pasja rodzi talent” 

  /Krystyna Styburska – Artysta malarz, Prezes Towarzystwo Artystów Bemowa w Warszawie. Jedyny profesor i nauczyciel w jej malowaniu./ 

/14.07.2009/